National Highway 161 लेबलसह पोस्ट दाखवत आहेसर्व दर्शवा
माळहिवरा येथील उड्डाणपूल व चौकाला महान सम्राट अशोक यांचे नाव