Marathi Poetry

प्रा. संध्या रंगारी यांची ललितकथा पुणे विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात

कळमनुरी आखाडा बाळापूर येथील नारायणराव वाघमारे महाविद्यालयातील प्राध्यापिका तथा कवयित्री, ललित लेखिका प्रा. संध्या रंगारी यांच्या ललितकथेचा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ , पुणे च्या पदवी अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात आला आहे. निवडक 10 नामवंत लेखकांच्…

अधिक पोस्ट लोड करा
परिणाम आढळले नाहीत