Gates Foundation लेबलसह पोस्ट दाखवत आहेसर्व दर्शवा
जगातील अरबपती जोडपे मेलिंडा- बिल गेट्स झाले विभक्त